Wittelterweg 31, 7986 PL Wittelte (Diever)

Privacyverklaring


Privacyverklaring (V.O.F. Camping Wittelterbrug )

Deze verklaring geeft informatie over hoe onze organisatie omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van onze organisatie worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam organisatie: V.O.F. Camping Wittelterbrug
Adres: Wittelterweg 31
Postcode: 7986 PL / Plaats: Wittelte
Contactpersoon: Dhr. A. Worst
e-mailadres: info@wittelterbrug.nl

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Gaten komen hier om vakantie te houden. Hiervoor boeken zij per telefoon of via de website van Camping Wittelterbrug. Wij verwerken de volgende gegevens. Naam, adres , woonplaats en telefoonnummer. Wij geven de adresgegevens door aan de gemeente Westerveld, betreft de af te dragen toeristenbelasting.Wij maken geen gebruik van boekingsbureau’s of reserveringssystemen buiten het bedrijf.

Onze verwerkingen van uw persoonsgegevens

Onze organisatie vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

Vastlegging in onze administratie van uw gegevens ten behoeve van boekingen.
Het verzenden van een nieuwsbrief ( Alleen aan gasten die al ingeschreven staan.
Toeristenbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en accountantskantoor.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

V.O.F. Camping Wittelterbrug geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door in het kader van de activiteiten van de organisatie, als dat echt nodig is en/of als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door V.O.F. Camping Wittelterbrug niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een wettelijke verwerking. De gegevens op de website worden onmiddellijk verwijderd, zodra u daarom verzoekt.

Bescherming van uw persoonsgegevens

V.O.F. Camping Wittelterbrug maakt gebruik van een computer en een backupschijf (NAS) en heeft voor de bescherming deze systemen binnenshuis op een aparte internetverbinding. Elke dag worden backups gemaakt van administratie en boekingsgegevens. De gegevens zijn niet te benaderen van buitenaf. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wittelterbrug.nl

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door V.O.F. Camping Wittelterbrug worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens V.O.F. Camping Wittelterbrug verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door V.O.F. Camping Wittelterbrug wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar

In het geval dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is geen gebruikelijke toepassing bij onze organisatie. Wij sturen
alleen vaste gasten een mailing over vakantie activiteiten.

Cookies

V.O.F. Camping Wittelterbrug gebruikt een invulformulier op de website. We gebruiken alleen technische, functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door V.O.F. Camping Wittelterbrug

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door V.O.F. Camping Wittelterbrug dan horen wij dit graag via info@wittelterbrug.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen?

Voor overige vragen kun u contact opnemen met V.O.F. Camping Wittelterbrug

Deze privacyverklaring is opgesteld in mei 2018.

Copyright © Camping Wittelterbrug | Website laten maken door LisSyl